Samarbejdspartnere

RIMECO Aktieselskab

Rimeco A/S overtog i september 2021 aktiviteterne i Hals og oprettede selskabet Hals Metal Recycling.

Rimecos ejerandel er 100 %.

Efter en gennemgribende oprydning og renovering af plads og bygninger i Hals står virksomheden klar til at håndtere komplekse og miljøfarlige fraktioner fra Danmark og Skandinavien.

Rimeco blev stiftet i 1888 og ejes af Klaus Peter Riggelsen som er 5. generation i den familieejede virksomhed. Rimeco har hovedsæde i Aabenraa, hvor der også finder produktion sted i form af neddeling af kobberkabler og sortering af særlige fraktioner.

Hals Fjernvarme a.m.b.a.

Processen med smeltning af jern resulterer i en del overskudsvarme. Denne varme bruges tildels i et cirkulært system i produktionen, hvor afbrænding og efterbrænding foregår. Resten af overskudsvarmen overtager Hals Fjernvarme til gavn for indbyggerne i Hals.