Om Hals Metal Recycling

Hals Metal Recycling A/S blev grundlagt i 1988, og i 2021 blev virksomheden overtaget af genvindingsvirksomheden Rimeco A/S.

Hals Metal Recycling beskæftiger sig med forarbejdning af kabelskrot og komplekse metalfraktioner, genvinding og smelteridrift af bly, håndtering og skrotning af kølekompressorer samt demontering og forarbejdning af transformatorer fra energisektoren.

Hals Metal Recycling drifter i dag to moderne ovne til opvarmning og procesforarbejdning af komplekse metalfraktioner samt et nyere moderne shredderanlæg. Overskudsvarmen fra ovnene bliver leveret til lokale fjernvarmeselskaber.

I 2022 vil både plads og produktionen blive moderniseret og ombygget, så de matcher den stigende efterspørgsel efter miljørigtig genvinding.

Hals Metal Recycling beskæftiger i dag cirka 10 medarbejdere.

    Tidslinje