Miljø

Når man genvinder metaller, sparer man på de knappe metalressourcer i naturen.

Metaller kan ikke fornys på samme måde som træ, hvor man kan plante et nyt, når der er ”opbrugt” et. Metaller kan ikke genskabes – der er kun den mængde, som moder jord er udstyret med.

Det betyder, at vi kun har knappe ressourcer at udvinde. Jo mere, der genvindes, desto længere tid har vi metaller til fremstilling af for eksempel biler, mobiltelefoner, cykler etc. 

Herudover er genvinding med til at reducere vores CO2udledning. Når man genvinder metaller frem for at hente dem op af jorden, udledes der ti gange så lidt CO2.

Hals Metal Recycling er miljøgodkendt til at håndtere og oparbejde transformere og transformerolie med < 50 ppm PCB. Herudover er vi også miljøgodkendt til oparbejdning og smeltning af blyholdige produkter, herunder også afbrænding af jord- og søkabler.

Til at håndtere de miljømæssige krav bruger Hals Metal Recycling et akkrediteret miljøledelsessystem, ISO 14001.

Ved genanvendelse af for eksempel blyholdige kabler, renbrænding af kobberspoler (olie og papir) på kobberspoler resulterer processen i en del overskudsvarme.

Denne overskudsvarme sendes til det lokale fjernvarmeanlæg, og Hals Metal Recycling leverer cirka 20 procent af fjernvarmen i Hals.

  Affaldsregistrering

  De metaller og olier, som leveres hos Hals Metal Recycling, registreres i et affaldsdatasystem, som varetages af Energistyrelsen.

  Her har virksomheder mulighed for at kunne trække oplysninger om det affald, de selv har bortskaffet. Det kræver digital signatur at have adgang til dette.

  ISO 14001

  Miljøledelse er en vigtig del af kerneforretningen idet en stor del af vores arbejde kan omhandle miljøfarlige materialer.

  Hals Metal Recycling er i den forbindelse ISO 14001:2015 certificeret, hvilket gør virksomheden i stand til at risikovurdere miljøforholdene og proaktivt implementere miljø og bæredygtighed i produktion såvel som resten af organisationen.

   Energi

   Vi er ikke i tvivl – genvinding af materialer er fremtiden hvis vi ønsker at passe på jorden og den natur, der omgiver os.

   Ved at bruge genanvendte materialer frem for jomfruelige materialer sparer vi naturen for betydelige mængder CO2. Samtidig passer vi på jordens ressourcer, så vores børn og børnebørn også kan vokse op i en verden uden ressourceknaphed.

   Her finder du en oversigt over, hvor meget energi der spares ved genvinding af udvalgte materialer.

    Aluminium > 95%
    Kobber > 85%
    Plastik > 80%
    Papir > 65%
    Stål > 74%
    Zink > 60%
    Bly > 65%