Jord- og søkabler

Hals Metal Recyclings anlæg er godkendt til at håndtere og oparbejde kabler der indeholder bly, olie, bitumen og andre farlige stoffer.

Vi neddeler kablerne og afbrænder olie, bitumen og papir. Røggassen fra forbrændingsprocessen passerer gennem godkendte og miljørigtige rensningsprocesser, så de ikke belaster naturen.

Efter forbrændingsprocessen er der kun de rene metaller tilbage. Klar til direkte genvinding.

  Vores produkter

  Transformatorer

  Vi oparbejder alle former for transformatorer på vores miljløgodkendte anlæg.

  Jord- og søkabler

  Vi oparbejder kabler, der indeholder bly, olie, bitumen og andre farlige stoffer.

  Bly

  Vi smelter bly fra forskellige produkter som for eksempel skrottede kabler med blykappe.

  Kompressorer

  Vi oparbejder alle former for kompressorer på vores miljøgodkendte anlæg.